Informacje ogólne

Jestem uprawniona do prowadzenia kursów I i II stopnia (link). Realizuję je głównie w Poznaniu i we Wronkach, jednak chętnie prowadzę zajęcia w innych miejscach w Polsce. Oprócz wskazanych na stronie terminów mogę prowadzić warsztaty w dowolnym czasie i miejscu w ciągu roku (po uprzednim uzgodnieniu). Kursy odbywają się w grupie, ale możliwe jest też przeprowadzenie zajęć indywidualnie. Osoby zainteresowane wzięciem udziału lub zorganizowaniem kursów poza terminami wskazanymi na stronie oraz uzyskaniem szczegółowej oferty, zapraszam do kontaktu.

Kurs I stopnia jest kursem podstawowym i dedykowany jest osobom przechodzącym przez 17 zasad Vedic Art po raz pierwszy. Całkowity czas trwania takiego kursu to minimum 30h, rozłożonych w trybie ciągłym (min. 4 dni) lub weekendowym (2 weekendy). Przejście wszystkich 17 zasad zostaje uwieńczone dyplomem. Ukończenie kursu podstawowego upoważnia do brania udziału w większości innych kursów Vedic Art – więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach ogólnopolskiej https://vedicart.pl/ oraz międzynarodowej https://www.vedicart.com.

Kurs II stopnia jest kursem kontynuacyjnym, polegającym na ponownym przejściu przez 17 zasad Vedic Art oraz ich pogłębieniu. Prowadzę go równolegle z kursem I stopnia lub osobno. Zwieńczeniem warsztatów jest otrzymanie przez uczestników dyplomów, potwierdzających ich udział w zajęciach. Każdy kto ukończył kursy podstawowy i kontynuacyjny może starać się o uprawnienia nauczycielskie u któregokolwiek wyspecjalizowanego w tym celu nauczyciela.

Osobom z ukończonymi kursami I i II stopnia umożliwiam każde ponowne przejście przez 17 zasad pod moimi skrzydłami w specjalnej cenie, obejmującej tylko koszty organizacyjne. Zainteresowanych zachęcam do kontaktu.